Impressum

Fenster System
Bišće Polje BB
88000 Mostar BIH

Predstavlja:

Fenster System, koji zastupa generalni direktor Zoran Rozić.

Kontakt:

Telefon: + 387 36 582 730
E-Mail: fenster@fenster-system.com

Odgovornost za sadržaje

Kao provajder usluga, mi smo odgovorni za sopstveni sadržaj na ovim stranicama prema opštim zakonima. Međutim, kao provajder usluga, mi nismo dužni pratiti prenošene ili sačuvane informacije nezavisnih proizvođača ili istražiti okolnosti koje ukazuju na nelegalne aktivnosti.

Obaveze za uklanjanje ili blokiranje korišćenja informacija u opštem zakonu ostaju nepromenjene. Odgovornost u vezi s tim. Moguće je prijaviti sadržaj samo od datuma poznavanja određene povrede obaveze uklanjanja. Nakon obavještavanja o odgovarajućim kršenjima, odmah ćemo ukloniti ovaj sadržaj.

Odgovornost za linkove

Naša ponuda sadrži linkove sa spoljnim internet stranicama trećih strana na čiji sadržaj nemamo utjecaja. Zbog toga ne možemo preuzeti nikakvu odgovornost za ove eksterne sadržaje. Odgovarajući provajder ili operator stranice je uvijek odgovoran za sadržaj povezanih stranica. Vezane stranice su provjerene za eventualna kršenja zakona u vrijeme povezivanja. Nelegalni sadržaj nije bio prepoznatljiv u trenutku povezivanja.

Međutim, trajna kontrola sadržaja povezanih stranica nije razumna bez konkretnih dokaza o kršenju. Nakon obaveštenja o kršenjima, odmah ćemo ih ukloniti.

Autorsko pravo

Sadržaj i radovi na ovim stranicama koje su kreirali operatori sajta su predmet njemačkog zakona o autorskim pravima. Reprodukcija, obrada, distribucija i bilo kakva eksploatacija izvan granica autorskih prava zahtjevaju pismenu saglasnost odgovarajućeg autora ili tvorca. Preuzimanje i kopije ove stranice su samo za privatnu, nekomercijalnu upotrebu.

Što se tiče sadržaja na ovoj strani koji nije napravio operator, autorska prava trećih lica se uzimaju u obzir. Konkretno, sadržaj treće strane je identifikovan kao takav. Ako i dalje znate za kršenje autorskih prava, pošaljite nam bilješku. Nakon obaveštenja o kršenjima, odmah ćemo ukloniti takav sadržaj.